Arbeidsongeschiktheid informatie

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd. De polis vermeldt of vrijstelling van premiebetaling is meeverzekerd en welke toeslag hiervoor geldt.

 

Ben je hiermee geholpen?