DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen

dela leefdoorplan orv

De DELA Leefdoorplan overlijdensrisicoverzekering is een verzekeringsvorm waarbij je zelf bepaalt hoe hoog het bedrag zal zijn dat wordt uitgekeerd bij overlijden. Dit bedrag wordt aan de nabestaanden uitgekeerd bij overlijden, althans als dit overlijden heeft plaatsgevonden voor de einddatum van de verzekering. Met het uitgekeerde bedrag kunnen nabestaanden bijvoorbeeld in het huis blijven wonen omdat ze nu met het uitgekeerde bedrag bijvoorbeeld de hypotheek kunnen blijven voldoen. De DELA Leefdoorplan overlijdensrisicoverzekering is overigens af te sluiten voor mensen tussen de 16 en 65 jaar. Op dit platform worden overigens de verschillende overlijdensrisicoverzekeringen met elkaar vergeleken.

Bereken vrijblijvend je premie bij DELA >

of direct afsluiten

Te verzekeren bedrag moet tussen de 10.000 euro en 999.999 euro liggen bij DELA Leefdoorplan

Bij de keuze voor het te verzekeren bedrag geldt een ondergrens van 10.000 euro en een maximum van 999.999 euro. Ook de looptijd kies je zelf. De verzekering dient tenminste een looptijd te hebben van tien jaar en mag gelden tot een maximumleeftijd van 75 jaar. Bij de overlijdensrisicoverzekering van DELA gelden, zo blijkt uit DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen, wel wat voorwaarden met betrekking tot de gezondheid. Op die manier wil de verzekeraar vaststellen wat het risico op overlijden is. Er zal dus medische acceptatie plaats moeten vinden.

Medische keuring nadrukkelijk in DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen benoemd

In de praktijk, zo leren we eveneens uit de DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen, betekent dit niet veel meer dan het antwoorden van een aantal vragen. Ben je echter boven de vijftig jaar oud en wil je dat het verzekerde bedrag boven de 360.000 euro komt te liggen, dan dien je een medische keuring te ondergaan. Dit wordt door de ‘slachtoffers’ en zeker door de ‘jongeren’ van begin 50 nogal eens als wat vervelend ervaren, zo vertellen de verschillende DELA Leefdoorplan review en ervaringen. Overigens vertellen diezelfde DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen dat dit alleen geldt als het te verzekeren bedrag boven de 500.001 euro ligt.

Bepaal zelf wanneer je de premie voldoet en verhoog en verlaag je verzekering

Wat als prettig beschouwd wordt, zo blijkt uit DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen, is dat je zelf bepaalt wanneer je de premie, steeds hetzelfde bedrag dus in dit geval, voldoet. Je kunt ervoor kiezen elke maand premie te betalen, dit kan en mag echter ook per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. Prettig vinden de mensen die zich bij DELA op deze wijze hebben verzekerd, zo vertellen de DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen, dat je het te verzekeren bedrag eens per drie jaar mag verhogen. Dan hoeven overigens niet opnieuw allerlei gezondheidsvragen te worden beantwoord. De verhoging moet tussen de 1 en maximaal 10 procent liggen. Uiteraard is het ook mogelijk het te verzekeren bedrag te verlagen.

Voor het afsluiten van de DELA overlijdensrisicoverzekering worden minieme distributiekosten in rekening gebracht

DELA berekent voor het afsluiten van de verzekering zogenaamde distributiekosten, kosten die gemaakt worden voor het afhandelen van de overlijdensrisicoverzekering. Dit is een bedrag van 10,50 euro per 10 jaar. Dit bedrag wordt met de premie die je voldoet verrekend. Opvallend aan de DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen is de waardering die telkens uitgesproken wordt voor de verleende service van DELA. Zo is de verzekering online aan te vragen en eventueel te koppelen aan de hypotheek.

Klanten tevreden over de voorwaarden en de verleende service

Opzeggen kan eveneens prima online, via een e-mail dus. Opzeggen kan overigens ook per aangetekende brief en via een speciaal formulier op de website. Bij het opzeggen van de verzekering geldt een opzegtermijn van een maand. Weet wel dat je bij opzeggen dus geen bedrag uitgekeerd krijgt. Conclusie uit de DELA Leefdoorplan ORV review en ervaringen is dat mensen buitengewoon tevreden zijn over zowel de voorwaarden van de verzekering als de door DELA verleende service.

Bereken vrijblijvend je premie bij DELA >

of direct afsluiten