Overlijdensrisicoverzekering 1 jaar

Overlijdensrisicoverzekering 1 jaar

Er zijn veel zaken die je voor de toekomst zelf kunt regelen. Zo is er uiteraard de uitvaartverzekering, waarmee je voorkomt dat de kosten van jouw begrafenis of crematie verhaald moet worden op de nabestaanden. Ook is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Met deze verzekering kun je ervoor zorgen dat jouw nabestaanden een som aan geld ontvangen wanneer je komt te overlijden. Hierbij is het overigens wel belangrijk om te vermelden dat deze overlijdensrisicoverzekering slechts een vooraf bepaald bedrag uitkeert wanneer het overlijden plaats heeft tijdens de actuele looptijd van de verzekering. Met andere woorden, ben je verzekerd tot 1 januari 2020 en valt het overlijden op 1 februari 2020, dan wordt er geen bedrag uitgekeerd.

VerzekeraarVerzekeringsvormPremie p /m (indicatie) 


Reaal ORV - Lineair dalend
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 2-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 500.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
3,05
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premieDELA ORV - Lineair dalend
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
3,90
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Lineair dalend
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
4,23
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


DELA ORV - Annuїtair dalend
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker

- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
4,60
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Reaal ORV - Annuїtair dalend
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 2-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 500.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
5,17
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Annuїtair dalend
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
5,57
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


DELA ORV - Gelijkblijvend
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
7,07
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Reaal ORV - Gelijkblijvend
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 2-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 500.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
9,47
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Gelijkblijvend
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
13,36
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie
Premie op basis van een 34 jarige man, die afgelopen jaar niet heeft gerookt, uit te keren bedrag € 50.000 met een looptijd van 40 jaar zonder partner. We hebben de premie berekend met een annuїteitspercentage van 4%. De getoonde premie is een indicatie. Controleer de premie op de website van de verzekeraar.

De overlijdensrisicoverzekering 1 jaar regel

De minimale looptijd van een overlijdensrisicoverzekering die je kunt afsluiten is 1 jaar. Dit geldt in principe voor alle aanbieders van een overlijdensrisicoverzekering. Het is belangrijk om de voorwaarden van de overlijdensrisicoverzekering die je eventueel wilt afsluiten goed na te lezen voordat je overgaat tot het verzekeren. Zo weet je zeker dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en de eventuele extra voorwaarden die gelden in jouw geval. Maak handig gebruik van de extra mogelijkheden wat betreft kortingen op de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Zo bieden sommige verzekeraars hun klanten een korting op de premie wanneer je bijvoorbeeld niet rookt, of wanneer je een extra verzekering voor jouw partner afsluit.

De maximum leeftijd bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering 1 jaar

De meeste aanbieders van een overlijdensrisicoverzekering hanteren een maximale leeftijd waarom de verzekering kan worden afgesloten. Doorgaans ligt deze leeftijd tussen de 60 en de 70 jaar. Ook is het mogelijk dat men in ieder geval een jaar verzekerd moet zijn geweest voor de datum van het overlijden om aanspraak te kunnen maken op een uitkering vanuit deze verzekering. Kortom, bekijk de overlijdensrisicoverzekering 1 jaar regel goed bij het afsluiten van de verzekering bij een bepaalde aanbieder. Zo komen de nabestaanden niet voor onverwachte problemen te staan op financieel gebied wanneer je komt te overlijden.

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering 1 jaar

Er zijn verschillende vormen van een overlijdensrisicoverzekering. Zo kun je bij het afsluiten van de verzekering bijvoorbeeld kiezen voor de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij bepaal je bij het afsluiten van de verzekering hoe hoog het bedrag is dat bij het overlijden wordt uitgekeerd. Dit bedrag blijft altijd gelijk. Ook wanneer de verzekering tijdens de looptijd na 1 jaar of na bijvoorbeeld 5 jaar uitkeert.