Overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff

overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff

De overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardiff keert uit als de verzekeringsnemer komt te overlijden tijdens een vooraf afgesproken periode. De dekking van de overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardiff kent dus nadrukkelijk een begin- en een einddatum. Leef je nog bij de einddatum van de verzekering? In dat geval stopt de verzekering en krijg je niets uitbetaald.

VerzekeraarVerzekeringsvormPremie p /m (indicatie)Lineair dalend

✅ Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
✅ Laatste 5 jaar geen premiebetaling
✅ Looptijd: 1-40 jaar
✅ Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
2,78
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Nationale-Nederlanden ORV - Lineair dalend
Direct afsluiten >
Lineair dalend

- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 5-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn 60 dagen
2,79
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premieDELA ORV - Lineair dalend
Direct afsluiten >
Lineair dalend

- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
2,81
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premieBereken premie >
Lineair dalend


overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 750.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
2,93
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Annuїtair dalend
Direct afsluiten >
Annuїtair dalend

- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
3,43
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Bereken premie >
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 750.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
3,52
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


DELA ORV - Annuїtair dalend
Direct afsluiten >
Annuїtair dalend

- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker

- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
4,60
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Nationale-Nederlanden ORV - Annuїtair dalend
Direct afsluiten >
Annuїtair dalend

- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker

- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 5-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
4,81
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Gelijkblijvend
Direct afsluiten >
Gelijkblijvend

- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
5,61
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Bereken premie >
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 750.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
5,79
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


DELA ORV - Gelijkblijvend
Direct afsluiten >
Gelijkblijvend

- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
7,07
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Nationale-Nederlanden ORV - Gelijkblijvend
Direct afsluiten >
Gelijkblijvend

- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 5-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
7,41
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Bereken premie >
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar
- Looptijd: 5-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
12,73
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Bereken premie >
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar
- Looptijd: 5-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
14,50
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Bereken premie >
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar
- Looptijd: 5-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
19,90
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie
Premie op basis van een 34 jarige man, die afgelopen jaar niet heeft gerookt, uit te keren bedrag € 50.000 met een looptijd van 40 jaar zonder partner. We hebben de premie berekend met een annuїteitspercentage van 4%. De getoonde premie is een indicatie. Controleer de premie op de website van de verzekeraar.

Overlijdensrisicoverzekering is er in drie varianten

De overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff is er in drie verschillende varianten. Zo kun je kiezen voor een gelijkblijvende dekking. Kom je te overlijden voor de einddatum? Dan wordt het gehele verzekerde bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd. Het bedrag is dus niet aan verandering onderhevig gedurende de looptijd. Kies je voor deze verzekering, dan betaal je wel premie gedurende de gehele looptijd van de verzekering.

Verzekerde bedrag daalt per maand

De overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff is er ook met een lineaire dalende dekking. Het bedrag dat uitgekeerd wordt, daalt dan tijdens de looptijd van de verzekering. En dat met steeds hetzelfde bedrag. Is het einde van de looptijd bereikt, dan is het verzekerde bedrag naar 0 gedaald. Nog een ander alternatief is de Annuïtair dalende dekking. In dat geval daalt het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff ook elke maand. In het eerste deel van de looptijd van de verzekering is sprake van een langzame daling en in de tweede helft van de looptijd gaat die daling sneller. Ook nu is het verzekerde bedrag aan het einde van de looptijd naar 0 gedaald.

Roken kan invloed hebben op de hoogte van de premie

De overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff en het verzekerde bedrag is niet aan verandering onderhevig. Slechts het feit dat je rookt of begint met roken kan invloed hebben op de hoogte van de premie. Heb je een verzekering bij BNP Paribas Cardiff afgesloten, dan kun je als je dat zou willen elke maand opzeggen. De verzekering is eveneens te verpanden aan de hypotheek. Stel je overlijdt voor een bepaalde datum, dan lost de verzekeraar een deel van jouw hypotheek af.

Geen uitkering bij zelfdoding of overlijden in krijgsdienst

De overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff keert niet uit als sprake is van overlijden door zelfmoord, als sprake is van overlijden in krijgsdienst of gewapende dienst bij een ander land dan Nederland en als je als militair of ambtenaar van het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst bent. Er wordt eveneens net betaald als het overlijden te wijden is aan enige vorm van roekeloos gedrag. Uiteraard speelt de looptijd van de premie een rol bij de keuze voor een bepaalde verzekeraar. Hoe lang je precies premie moet betalen is sterk afhankelijk van de dekking die je kiest.

Premie gedurende heel de looptijd

Kies je voor een gelijkblijvende dekking, dan betaal je premie gedurende heel de looptijd. Bij de twee andere verzekeringsvormen is dat niet het geval. Dan betaal je de laatste periode van de verzekering geen premie. Hoe lang die periode precies is, is weer afhankelijk van de totale looptijd van de verzekering.

Wanneer keert de overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas Cardiff uit?

De verzekering keert uit als een verzekerde komt te overlijden tijdens een periode die vooraf is vastgesteld. De verzekering heeft dus nadrukkelijk ene begin- en een einddatum. Leef je nog als de verzekering eindigt, dan stopt de verzekering en krijg je niets van de verzekering.

Welke varianten van deze verzekering zijn er?

Je kunt bij BNP Paribas Cardiff kiezen voor een verzekering met een gelijkblijvende dekking, een lineair dalende dekking of een annuïtair dalende dekking.

Kan de premie die je betaalt veranderen?

Nee, de premie blijft in beginsel gelijk. Alleen roken kan invloed hebben op de hoogte van de maandelijks af te dragen premie.Wat vind jij hiervan?
Kasper, Overlijdensrisicoverzekering Expert