Goed Idee ORV review en ervaringen

Goed Idee ORV review en ervaringen

Je bent geneigd een woordgrapje te maken als het gaat om de Goed Idee overlijdensrisicoverzekering, want getuige de Goed Idee ORV review en ervaringen is het inderdaad niet verkeerd om juist bij deze verzekeraar een verzekering af te sluiten. Of jij dat ook vindt kun je via dit platform achterhalen, want hier worden tal van verschillende overlijdensrisicoverzekeringen uitvoerig met elkaar vergeleken. Kun je vervolgens een weloverwogen en onderbouwde keuze maken.

Bekijk en vergelijk deze overlijdensrisicoverzekeringen:

VerzekeraarVerzekeringsvormPremie p /m (indicatie) 


Reaal ORV - Lineair dalend
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 2-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 500.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
3,05
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premieDELA ORV - Lineair dalend
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
3,90
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Lineair dalend
Lineair dalend

overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
- Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
4,23
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


DELA ORV - Annuїtair dalend
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker

- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
4,60
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Reaal ORV - Annuїtair dalend
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 2-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 500.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
5,17
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Annuїtair dalend
Annuїtair dalend

overlijdensrisicoverzekering annuitair dalend
- Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
- Laatste 5 jaar geen premiebetaling
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
5,57
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


DELA ORV - Gelijkblijvend
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar
- Looptijd: 10-57 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
7,07
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Reaal ORV - Gelijkblijvend
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar
- Looptijd: 2-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 500.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen
9,47
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


Centraal Beheer ORV - Gelijkblijvend
Gelijkblijvend

overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
- Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
- Premiebetaling over gehele looptijd
- Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar
- Looptijd: 1-40 jaar
- Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000
- Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag
13,36
Overlijdensrisicoverzekering: Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie
Premie op basis van een 34 jarige man, die afgelopen jaar niet heeft gerookt, uit te keren bedrag € 50.000 met een looptijd van 40 jaar zonder partner. We hebben de premie berekend met een annuїteitspercentage van 4%. De getoonde premie is een indicatie. Controleer de premie op de website van de verzekeraar.

Goed Idee ORV review en ervaringen lovend over de doorgevoerde premieverlagingen

Goed Idee tracht de premies voor de klanten steeds zo laag mogelijk te houden en zelfs te verlagen. Nou klinkt dat als een goedkope reclameslogan, niets blijkt echter minder waar. Het wordt ook in de Goed Idee ORV review en ervaringen genoemd, de verzekeraar maakte al diverse keren de woorden waar en wist de premie tot grote tevredenheid van de klanten daadwerkelijk te verlagen. Bovendien geeft het de garantie dat er gedurende de looptijd nooit een premieverhoging plaats zal vinden. En ook dat wordt getuige de lovende Goed Idee ervaringen gewaardeerd. Je zou dus kunnen stellen dat het bij Goed Idee alleen maar minder kan, wat betreft de hoogte van de premie dan uiteraard.

De consument zoekt en vindt bij Goed Idee snelheid van handelen

Wat ook al een pluspunt is van de Goed Idee overlijdensrisicoverzekering is het feit dat het aanvraagtraject volledig digitaal verloopt. Diverse keren wordt dit als een sterk punt genoemd in de Goed Idee ORV review en ervaringen en dit is ook wat de consument anno 2020 verwacht. Wat dezelfde consument zeker ook verwacht is snelheid van handelen, en ook dat biedt Goed Idee zeker, zo blijkt uit de Goed Idee ORV review en ervaringen die je online kunt vinden. Aanvragen worden zeer snel verwerkt en ook de medische waarborgen verlopen doorgaans erg soepel. Ander veel genoemd compliment, zo lezen we in de Goed Idee ORV review en ervaringen, is het feit dat er bij tussentijdse beëindiging van de verzekering je de opgespaarde waarde die ondertussen in je premiedepot zit, uitgekeerd krijgt. Daarmee scoort Goed Idee punten, want bepaald niet alle verzekeraars houden er van om premies of teveel betaald geld terug te storten naar de consument. Dit is eerder uitzondering dan regel.

De waarde van je premiedepot krijg je gewoon terug

Omdat het woord premiedepot net zelden genoemd wordt in de Goed Idee ORV reviews, leggen we dit fenomeen nog een keer uit. Als jij een verzekering hebt bij Goed Idee en steeds hetzelfde betaalt, dan zul je zeker in de beginfase te veel en later juist te weinig premie betalen. Het premieoverschot wat in de beginjaren opgebouwd wordt, wordt in dit premiedepot gestort voor later gebruik. Wordt de verzekering echter vroegtijdig beëindigd, dan wordt de waarde die in het premiedepot zit gewoon terug gestort. Het levert lovende kritieken op voor de verzekeraar, zo wordt duidelijk uit de Goed Idee ORV review en ervaringen.

Ook al geen klachten over de specificaties van de verzekering van Goed Idee

Over het feit dat de Goed Idee overlijdensrisicoverzekering bedoeld is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar en dat de maximale eindleeftijd is vastgesteld op 80 jaar, daar lees je niets van terug in de Goed Idee ORV review en ervaringen. De maximale verzekeringsduur wordt ook al niet benoemd, die duur is overigens vastgesteld op vijftig jaar. Ook over het te verzekeren bedrag hoor je vanuit de hoek van de klanten van Goed Idee geen klachten. Je kunt je, voor de volledigheid, bij deze verzekeraar laten verzekeren voor minimaal 10.000 euro en voor maximaal 2.500.000 euro.