Artikel 6.1 onderdeel c; Er vindt geen uitkering plaats als de verzekerde

Dit is alleen van toepassing als het misdrijf/nalatigheid door de begunstigde zelf wordt gepleegd.

Let wel; deze regeling wordt door alle verzekeraars gehanteerd in de polis. Zij die dit niet letterlijk hebben opgenomen, hebben dit op een andere manier , in de kleine lettertjes ingebouwd in de polis.

Wat vind jij hiervan?
Kasper, Overlijdensrisicoverzekering Expert

Plaats een reactie