Hoe hoog moet de uitkering zijn bij overlijden?

Welk bedrag u aan uitkering nodig heeft bij overlijden van uw partner, is situatie afhankelijk.
Het is afhankelijk van uw uitgaven op basis van de huidige en toekomstige situatie.

Om een juiste inschatting te maken, zijn de volgende vragen van belang:

Hoe hoog zijn uw vaste lasten. Uw woonlasten zoals hypotheeklasten maar ook eventuele huurlasten per maand moeten worden meegerekend. Heeft aflossing van de hypotheek en/of andere geldleningen? Wat zijn de maandlasten voor energie, gas licht en water, telefoon, verzekeringen, auto, kinderopvang, sportverenigingen, clubs, school, studie en abonnementen? Hoe hoog zijn uw variabele lasten, zoals huishoudelijke uitgaven, kleding en vakanties?

Welke bedragen reserveert u voor , auto, onderhoud, schilderwerk en belastingen?
U dient een inschatting te maken van de uitgaven die u heeft, als u of uw partner of echtgenoot (echtgenote) overlijdt.

Niet alleen de inkomsten van degene die overlijdt vallen weg, maar andere uitgaven zullen stijgen, bijv. de extra uitgaven voor kinderopvang en/of een huishoudelijke of gezinshulp. Al deze uitgaven telt u op en vervolgens berekent u of daar voldoende inkomsten tegenover staan. Hoe is dan uw financiële plaatje?

Wat vind jij hiervan?
Kasper, Overlijdensrisicoverzekering Expert

Plaats een reactie