Verschillen in premies ORV worden groter

Verschillen in premies ORV worden groter
Verschillen in premies ORV worden groter

De verschillen in premies ORV worden groter, zo heeft de Solidariteitsmonitor laten weten. Deze monitor wordt ingezet om mogelijke problemen met de verzekerbaarheid van mensen op te sporen. De premieverschillen bij de overlijdensrisicoverzekering baren voorlopig echter nog geen zorgen. Wel blijven ze nadrukkelijk binnen het blikveld van deze monitor.

Verschillen in premies ORV worden groter, premie wel beter te betalen

De Solidariteitsmonitor zegt dat de premieverschillen mogelijk veroorzaakt worden door nieuwe toetreders op de markt die scherpe tarieven rekenen. Overigens is de betaalbaarheid van de ORV wel sterk verbeterd de afgelopen jaren. Zo betaalde je in 2010 nog gewoon tussen de 400 en 500 euro voor een premie. Nu is dat iets meer dan 250 euro. Overigens richten de nieuwe toetreders op de markt zich vooral op mensen die gezond lezen en bieden ze deze groep een aantrekkelijke premie aan. En op die manier kunnen de verschillen uiteindelijk groot worden.

Ook afwijzingspercentage is gedaald

Ook het Verbond van Verzekeraas ziet deze tendens en maakt zich evenmin zorgen. Wel zag het verbond dat ook het afwijzingspercentage bij het ORV sterk gedaald is. Ook het Verbond van Verzekeraars wil een te grote spreiding in premieprijzen voorkomen. En die spreiding is er nu weliswaar, maar is nog niet zorgwekkend.

Een blik op de verschillende premies van andere verzekeringen leert dat ook voor WA en particuliere inboedelverzekeringen het afwijzingspercentage sterk teruggedrongen is. Wel werd de WA verzekering iets duurder.

Wat vind jij hiervan?
Kasper, Overlijdensrisicoverzekering Expert