Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering bescherm je nabestaanden tegen financiële problemen

In de loop der tijd is de overlijdensrisicoverzekering (ORV) een belangrijke verzekering geworden voor iedere particulier maar ook voor de zelfstandig ondernemer. Een overlijdensrisicoverzekering beschermt je nabestaanden tegen financiële problemen als je binnen de afgesproken looptijd komt te overlijden.

VerzekeraarVerzekerd bedragDekkingsvorm 
€ 250.000,-Lineair dalend
Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


€ 250.000,-Lineair dalend
Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie


€ 250.000,-Lineair dalend
Lees meer, klik hier!

of Bereken je premie

Waarvoor een overlijdensrisicoverzekering?

  • voor het betalen van de hypotheekschuld (of een deel daarvan)
  • voor het verzorgen van nabestaande(n)
  • voor het tijdelijk opvangen van inkomen
  • voor het opvangen van de partneralimentatie
  • voor het opvangen van de kinderalimentatie
  • voor het uitkopen van de nabestaande(n) van de overleden ondernemer

De overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om financiële risico’s af te dekken in geval van overlijden. Zo kan met de uitkering bijvoorbeeld een hypotheek of persoonlijke lening worden afgelost of extra kosten in verband met overlijden worden betaald. Ook kan het successierecht met de uitkering worden voldaan.

Ondernemingen kunnen hiermee de financiële gevolgen van het overlijden van ‘sleutelfunctionarissen’ verzekeren. De overlijdensrisicoverzekering kan op één of twee levens worden afgesloten. U kiest zelf de gewenste hoogte van de te verzekeren uitkering, alsmede de looptijd van de verzekering. Het verzekerd kapitaal wordt direct na overlijden van de verzekerde uitgekeerd, indien de verzekerde binnen de vooraf bepaalde verzekeringsduur overlijdt.

De overlijdensrisicoverzekering biedt keuze uit verschillende varianten ( lineair dalende, annuïtair dalende, gelijkblijvende ) en kan dus precies worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uit de omschrijving van de dekking op de polis blijkt welke variant is verzekerd.